Pi'ārē ādamī nū vakha hōṇa dā asala bahānā mili'ā

 

#Bahānā
Maiṁ 37 sālāṁ dā hāṁ pichalē 5 sālāṁ tōṁ maiṁ ika ādamī nāla sabadha rihā hāṁ jō mērē tōṁ ika sāla vaḍā hai. Maiṁ vēkhi'ā, bēśaka, iha sabha usa dē pratī nāpasada sī, para ki'uṅki maiṁ āpaṇē āpa nū pi'āra karadā sī, isa la'ī ika umīda sī ki kisē dina sāḍē nāla sabha kujha ṭhīka hō jāvēgā. Asīṁ 2 gharāṁ vica rahidē sī. Adara jāṇā sabhava nahīṁ sī, ki'uṅki usadē atē mērē pichalē vi'āha tōṁ bacē hana jō sāḍē nāla nahīṁ rahiṇā cāhudē sana, atē asīṁ unhāṁ nū nahīṁ chaḍa sakadē. Mērē savāla dē javāba vica, asīṁ kadōṁ vi'āha karāṅgē atē adara ā'uṇa dā hala labhāṅgē, usanē javāba ditā ki mainū ika hōra dī bhāla karanī cāhīdī hai, ki'uṅki uha vi'āha karanā atē ikaṭhē nahīṁ rahiṇā cāhudā. Usanē bahuta sārī'āṁ kōjhā galāṁ bōlī'āṁ. Usanē kihā ki maiṁ cagī tar'hāṁ pakā nahīṁ rihā, ki mērī bahuta vi'āpaka laṛī hai atē āma taura tē, usanē kadē mainū pi'āra nahīṁ kītā atē kisē nū pi'āra nahīṁ kītā. Usanū sirapha saikasa la'ī womenratāṁ dī zarūrata hai. Maiṁ sī atē sadamē vica sī. Mainū samajha nahīṁ ā rihā ki tusīṁ kisē vi'akatī dē nāla 5 sāla kivēṁ rahi sakadē hō atē ajihī'āṁ galāṁ kahi sakadē hō! Kujha satikāra hōṇā cāhīdā hai. Maiṁ paika kītā atē usa tōṁ ghara bhajā ditā. Usanē kihā ki uha ika bē'īmāna vi'akatī sī. Maiṁ ika sadhāraṇa amrata hāṁ, talākaśudā hāṁ, ḍarā'uṇī nahīṁ, maiṁ sabha kujha kara sakadī hāṁ, maiṁ kama karadī hāṁ. Maiṁ huṇa kōśiśa kara rihā hāṁ āpaṇē āpa vica tākata labhaṇa dī atē usadē śabadāṁ tōṁ bhaṭakā'uṇa dī nā. Iha naitika taura'tē muśakala hai ki pi'ārē vi'akatī nē unhāṁ pi'āra bharē śabadāṁ nū nahīṁ kihā jō maiṁ suṇana dā supanā vēkhi'ā atē inē sālāṁ la'ī itazāra kītā, para suṇi'ā ki mainū sirapha saikasa la'ī jāṁ baika'apa vikalapa dī zarūrata sī jadōṁ ki isa tōṁ vadhī'ā kō'ī nahīṁ hudā. Atē uha āpaṇī'āṁ kamī'āṁ nāla mērē la'ī ika ādaraśa sī, ki'uṅki maiṁ usa nū pi'āra kītā atē usa dī'āṁ sārī'āṁ kamī'āṁ nū pāsē kara ditā. Maiṁ kisē dī nahīṁ suṇī jadōṁ unhāṁ nē mainū kihā ki jē maiṁ ika jāṁ dō sālāṁ vica ika pēśakaśa nahīṁ kītī, tāṁ ajihā karana dī sabhāvanā nahīṁ hai. Maiṁ itazāra kītā, mahisūsa kītā ki asala vica mērī zarūrata nahīṁ sī, para maiṁ driṛatā nāla itazāra kītā, uḍīka kītī, uḍīka kītī. Lavō, iha hai. Iha cagā hai ki mainū sacā'ī patā lagī, para jē maiṁ hōra itazāra karadā, tāṁ maiṁ āpaṇē āpa nū pūrī tar'hāṁ gu'ā baiṭhāṅgā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki jē kō'ī ādamī jhijakadā hai, tāṁ isadā matalaba hai ki uha tuhānū yakīna nahīṁ karadā ki tusīṁ uha hō. Uha vēkha rihā hai. Jada taka, bēśaka, niyama niradhārata nahīṁ hudē mērē kēsa vica, samāṁ niradhārata nahīṁ kītā gi'ā sī. Huṇa maiṁ mahisūsa kara rihā hāṁ jivēṁ uha mērē du'ālē ghuma ga'ē hōṇa. Maiṁ rōṇā cāhudā hāṁ atē maiṁ nahīṁ kara sakadā, maiṁ khāṇā cāhudā hāṁ atē maiṁ bimāra mahisūsa karadā hāṁ, nīnda nahīṁ ā'undī, atē jadōṁ maiṁ jāgadā hāṁ, mainū sabha kujha yāda ā'undā hai, atē mērē supanē vica kivēṁ. Ajihā lagadā hai ki usanē kisē nū labha li'ā, atē mainū usa dā rasatā sāfa kara ditā.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/