Sasa nē mainū ghara dī naukarī vica badala ditā

 

Ghara dā kama karana vālā
Asīṁ āpaṇē patī nāla 5 sālāṁ tōṁ rahi rahē hāṁ. Pahilē sāla mainū ika makāna kirā'ē tē laiṇā pi'ā. Phira ika bēṭē dā janama hō'i'ā, bā'ada vica mērē patī nū kama vica muśakalāṁ hōṇa lagī'āṁ. Kapanī dē navēṁ mālaka hana, tanakhāhāṁ ghaṭī'āṁ hana. Mērē patī nē rājadhānī vica kama tē jāṇa dā phaisalā kītā, jithē usadē dōsata pahilāṁ hī saiṭala hō cukē sana, atē uha mainū bacē nāla āpaṇī māṁ kōla lai gi'ā. Jivēṁ, mērē la'ī iha saukhā hai atē mērē māpi'āṁ la'ī sahā'itā. Pahilāṁ sabha kujha ṭhīka sī. Sahurā atē sasa kama tē alōpa hō ga'ē, atē isa daurāna maiṁ bacē nū nafarata kara rihā sī. Jadōṁ bacā sauṁ rihā sī, maiṁ ghara vica cīzāṁ vivasathita karana, cīzāṁ dhōṇa atē rāta dā khāṇā pakā'uṇa vica kāmayāba hō gi'ā. Atē phēra dada kaṭaṇē śurū hō ga'ē, atē mainū śāntī bhulaṇī pa'ī. Ithōṁ taka ki jadōṁ mērā bēṭā dupahira nū sauṁ gi'ā, maiṁ usa dē agē usē adhē ghaṭē la'ī thaka gi'ā. Iha sapaśaṭa hai ki mērē kōla pūrē parivāra la'ī khāṇā pakā'uṇa la'ī kāfī samāṁ jāṁ tākata nahīṁ sī. Isa tōṁ ilāvā, mērē patī dī bhaiṇa bacē (nazadīkī kiḍaragāraṭana) nāla sanaika laiṇa ga'ī atē usa nāla kujha laiṇa ga'ī. Maiṁ āpaṇē āpa vica saiṇḍavica lai kē jā sakadā sī, para ithē mainū pūrā khāṇā pakā'uṇā hai, saṭōva'tē adhē dina khalōṇā hai. Ika vāra sasa kama tōṁ bhaja kē ā'ī, atē rasō'ī sāfa nahīṁ kītī ga'ī, pakavāna dhōtē nahīṁ ga'ē, lāṇḍarī nahā'uṇa vica pa'ī sī. Mērē kōla sabha kujha karana la'ī samāṁ nahīṁ sī, ki'uṅki maiṁ huṇē āpaṇē pairāṁ tōṁ ḍiga gi'ā. Mērī sasa nē mainū daravāzē tōṁ bilakula jhiṛakadi'āṁ kihā ki mērī mālakaṇa bēkāra hai. Uha kahidē hana, hara kisē dē bacē sana, atē aja dī'āṁ muṭi'ārāṁ, ithōṁ taka ki vāśiga maśīna, mā'īkrōvēva ōvana atē vaikayuma kalīnara nāla vī, ghara vica cīzāṁ nū krama vica nahīṁ li'ā sakadī'āṁ. Atē kujha vī nahīṁ ki bacē dā tāpamāna 39 tōṁ ghaṭa hai, ki ḍākaṭara ā'i'ā. Iha patā caladā hai ki hara ika dē dada ikō hudē hana, atē maiṁ ika ālasī vi'akatī hāṁ jō bu.̔Ē lōkāṁ dē galē'tē baiṭhadā hāṁ, atē kujha vī nahīṁ karanā cāhudā. Pahilī vāra maiṁ āpaṇī'āṁ nāṛī'āṁ gavā la'ī'āṁ, atē maiṁ javāba ditā ki jē mērē kōla kujha karana la'ī samāṁ nahīṁ hai, tāṁ iha sirapha isa la'ī hai ki'uṅki bacā ijāzata nahīṁ didā, atē maiṁ ghara dī naukarī nahīṁ la'ī. Mainū ḵẖatama karana dī ijāzata nā dē kē, mērī sasa nē mainū ciharē'tē ika capēṛa ditī, jisa nāla mērā sira ghuma gi'ā. Mērī bānha vica bacē dē nāla, maiṁ sōphē tē.Hi gi'ā. Iha usadī āpaṇī galatī hai, usanē mainū āpaṇē paira pūjhaṇa dī āgi'ā ditī. Maiṁ sabha tōṁ vadhī'ā cāhudā sī, maiṁ cāhudā sī ki uha lōka jō mērē la'ī ajanabī nahīṁ sana kama tōṁ bā'ada ārāma karana, atē saṭōva tē nā khaṛē. Atē ihī uha hai jisadā natījā hai. Agalī savēra maiṁ āpaṇī'āṁ cīzāṁ bharī'āṁ, āpaṇē bēṭē nū lai kē piḍa vica āpaṇī māṁ kōla ga'ī. Hāṁ, uthē khūha vica pāṇī ikaṭhā karana dī zarūrata hai, atē ika lakaṛa dī baladī cul'hā. Para maiṁ pahilāṁ nālōṁ bihatara mahisūsa kītā. Kō'ī kāhalī nahīṁ, tāzī havā vica bacā. Labē samēṁ vica pahilī vāra, maiṁ sauṁ rihā sī. Ḍē and mahīnē bā'ada, mērā patī mērē la'ī ā'i'ā. Usanē kihā ki uha sabha kujha samajha gi'ā sī ki iha usadī māṁ hai. Maiṁ alaṭīmēṭama ditā: Jāṁ tāṁ asīṁ usa dē māpi'āṁ tōṁ alaga rahidē hāṁ, jāṁ talāka. Usanē vā'adā kītā ki navēṁ sāla du'ārā uha kujha hōra paisā kamā'ēgā, atē asīṁ niśacata rūpa vica ghaṭō ghaṭa, para āpaṇā ghara kharīdāṅgē. Isa daurāna, usanē mainū āpaṇī māṁ kōla vāpasa jāṇa la'ī kihā. Maiṁ viśavāsa kītā atē vāpasa ā gi'ā. Huṇa usa nē mērē nāla lagabhaga hara dina nukasa pā'i'ā: Huṇa maiṁ kitē jāndā hāṁ, huṇa maiṁ kisē nāla galabāta karadā hāṁ, phira bacā burī tar'hāṁ saji'ā jāndā hai, phira maiṁ bahuta zi'ādā kharīdi'ā. Para maiṁ dhi'āna nā dēṇa dī kōśiśa kītī atē makānāṁ dī bhāla vica rukāvaṭa pa'ī. Mainū sāḍē sādhanāṁ dē adara ika sasatā para ārāmadā'ika ghara mili'ā, ika jamhāṁ rakama ditī atē āpaṇē patī dā itazāra karanā śurū kītā. Uha navēṁ sāla tōṁ kujha dina pahilāṁ pahuci'ā sī, para ghara kharīdaṇa vica kō'ī dilacasapī nahīṁ dikhā'ī. Aja usa kōla bacapana dē dōsatāṁ nāla ika kaiphē hai, kal'ha sābakā sahiyōgī nāla ika iśanāna ghara, phira kujha hōra. Lōka paisi'āṁ dī uḍīka kara rahē hana, maiṁ navēṁ ghara jāṇa la'ī ti'āra hāṁ, atē uha śarābī hō jāndā hai, hālāṅki uha pahilāṁ isa dā śaukīna nahīṁ sī. Sāḍē vicōṁ ika ḍiga pi'ā sī. Patī atē usadē parivāra nē navāṁ dēśa ika navēṁ dēśa dē ghara vica manā'i'ā, jisa nū usadē māpi'āṁ nē garamī'āṁ vica kharīdi'ā. Mainū iha nahīṁ patā sī. Nā hī mainū śaka sī ki sāḍē sārē mulatavī phaḍa vī isa māpi'āṁ dī jā'idāda'tē kharaca kītē ga'ē sana. Maiṁ ikalē navēṁ sāla dī'āṁ chuṭī'āṁ kaṭī'āṁ. Isa dī bajā'i, ika kirā'ē dē apāraṭamaiṇṭa vica mērē bēṭē nāla. Mērē patī nē unhāṁ nāla manā'uṇa la'ī bulā'i'ā, para maiṁ samajha gi'ā ki kō'ī vī uthē mērā itazāra nahīṁ kara rihā sī. Ajihā lagadā hai ki patī/ patanī mērē nāla nahīṁ, āpaṇē māpi'āṁ nāla rahiṇa la'ī driṛa hai, isa la'ī talāka dē vicāra akasara atē hōra akasara mana vica ā'undē hana. Para iha kinā dukhadā'ī hai ki usa vi'akatī nū chaḍaṇā jisanū tusīṁ pi'āra karadē hō atē jō tuhānū badalē dā bharōsā didā hai. Atē ika pitā āpaṇē pitā tōṁ bināṁ kivēṁ hō sakadā hai? Mērā patī kahidā hai ki ghara vī mērā hai, atē maiṁ kisē vī samēṁ uthē jā sakadā hāṁ, cābī vī chaḍa ditī. Basata vica maiṁ atē mērā bacā vīkaiṇḍa la'ī ā'i'ā sī, atē cābī'āṁ phiṭa nahīṁ baiṭhadī'āṁ. Iha patā cali'ā ki usa dī agalī yātarā dē kama tōṁ bā'ada, usadē māpi'āṁ nē tālē badala ditē. Atē isatōṁ bā'ada, kivēṁ ika kanūnī patanī dī tar'hāṁ mahisūsa karī'ē, atē sirapha ika sasatī mālakaṇa nahīṁ?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/