Śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī ika caturabhuja dī cōṇa kivēṁ karī'ē atē kharīdārī'tē afasōsa nahīṁ?

 

#XKJ
Tusīṁ sirapha kaimarē nāla bihatara śurū'ātī ḍarōna nahīṁ cuka sakadē atē kharīda sakadē hō. Isadē adara atē bāhara tōṁ isadā adhi'aina karanā zarūrī hai, isanū"kiri'ā vica" vēkhō atē tada hī atama cōṇa karō. Zarā kalapanā karō: Huṇa kavāḍarōkōpaṭara mārakīṭa'tē 500 tōṁ vadha māḍala hana, jinhāṁ dī kīmata to 10 tōṁ,000 3,000 taka hai. Tusīṁ asala vica kī niyataraṇa karanā cāhudē hō - ika minī ḍarōna jāṁ darajana dē withgāṁ vālā ika pēśēvara ḍarōna? Aja asīṁ tuhānū dasāṅgē ki kavāḍrōkāpaṭara dī cōṇa karana vēlē kī dhi'āna kēndarata karanā hai atē kharīdārī vica kivēṁ nirāśa nahīṁ hōṇā cāhīdā. Kavāḍakōpaṭarāṁ dī'āṁ kisamāṁ. Ithē pūrī tar'hāṁ sarava vi'āpaka upakaraṇa nahīṁ hana; vakha-vakha kārajāṁ la'ī pūrī tar'hāṁ vakharī'āṁ viśēśatāvāṁ vālē ḍarōna baṇā'ē ga'ē hana. Vikarī'tē ḍarōna vica, hēṭha likhī'āṁ śrēṇī'āṁ dī pachāṇa kītī jā sakadī hai: 1. Minī ḍarōna. Uha mukha taura tē ghara dē adara varatē jāndē hana atē kāfī ghaṭa phalā'īṭa ṭā'īma atē ghaṭa raizōlūśana kaimarā hō sakadā hai. 2. Yūnīvarasala. Iha sabha kahidā hai, iha sabha tōṁ maśahūra śrēṇī hai, jithē vāhana vakha vakha kalāsāṁ dē guṇāṁ nū jōṛadē hana, jadaki ika mahatavapūraṇa uḍāṇa dā samāṁ, vadhī'ā uḍāṇa dī'āṁ viśēśatāvāṁ atē ika cagā kaimarā hudā hai. 3. Rēsiga. Jivēṁ ki nāma tōṁ patā lagadā hai, iha ḍarōna ika samēṁ vica ka'ī rukāvaṭāṁ dē nāla ka'ī tar'hāṁ dē ṭaraika calā'undē hana. Āma taura'tē, ḍarōna tōṁ citara prasāraṇa vālē viśēśa galāsa niyataraṇa la'ī, uḍāṇa dē bihatara niyataraṇa la'ī varatē jāndē hana. 4. Pēśēvara. Āma taura'tē iha māḍala āma udēśa vālē ku'āḍakāpaṭarāṁ nālōṁ bahuta vaḍē, bhārī atē mahigē hudē hana. Ajihē vāhana māla dī sapuradagī, pēśēvara vīḍī'ō philamāṅkaṇa, pradēśāṁ atē ābajaikaṭa dī nigarānī la'ī varatē jāndē hana. Ḍarōna varazana śurū'ātī lōkāṁ la'ī kavāḍakaupaṭarāṁ dī cōṇa karana vēlē tusīṁ sabha tōṁ pahilāṁ ā'ōgē iha upakaraṇa dē sasakaraṇāṁ dā sakhēpa hai. Harēka māḍala dī'āṁ viśēśatāvāṁ vica, tusīṁ 4 vicōṁ ika niśāna vēkhōgē: 1. Āraṭī'aipha (phalā'ī la'ī ti'āra) rimōṭa kaṭarōla, baiṭarī atē cārajara nāla pūrā saiṭa. Ika śurū'āta karana vālē la'ī ādaraśa sasakaraṇa: Tuhānū sirapha ḍabī khōl'haṇa atē ḍarōna nū isadī pahilī uḍāṇa tē bhējaṇa dī zarūrata hai. 2.PNP (palaga aiṇḍa palē). Paikēja vica sirapha upakaraṇa hī hudā hai, hōra sabha kujha vādhū kharīdaṇa dī zarūrata hudī hai. 3. Bī.Aina.Aipha. (Banha atē phalā'ī). Tajarabēkāra pā'ilaṭāṁ la'ī vikalapa. Ithē ika baiṭarī atē ika cārajara hai, para ithē kō'ī rimōṭa niyataraṇa nahīṁ hai: Iha isadē ilāvā kharīdi'ā jāndā hai atē ḍivā'īsa nāla sikrōnā'īza hudā hai. 4. Ē'āra'aipha (phalā'ī la'ī lagabhaga ti'āra) pūrī tar'hāṁ ḍivā'īsaḍa ḍivā'īsa, ka'ī vāra kiṭa vica rimōṭa kaṭarōla vī nahīṁ hudā. Sirapha unhāṁ pēśēvarāṁ la'ī.̔Ukavāṁ hana jō asaimbalī prakiri'ā dē daurāna kujha hisē dūji'āṁ nāla badala sakadē hana. Natījā ika pūrī tar'hāṁ vilakhaṇa ḍarōna hai. Ithē tuhānū iha sōcaṇa dī zarūrata vī nahīṁ hai ki śurū'ātī la'ī kihaṛā ḍarōna kharīdaṇā hai: Iha niśacata taura tē ika āraṭī'aipha māḍala hai. Uha hara jag'hā vēcē jāndē hana, isa la'ī unhāṁ nū kharīdaṇa atē varataṇa vica kō'ī samasi'ā nahīṁ hōṇī cāhīdī. Tuhānū kisa tar'hāṁ dē kaimarē dī zarūrata hai? Ithōṁ taka ki nihacāvāna pā'ilaṭa vī kadē vī vīḍī'ō kaimarē tōṁ bināṁ ḍrōnāṁ'tē dhi'āna didē hana, unhāṁ nū bacē dī khēḍa samajhadē hana. Isa la'ī, ā'ō āpāṁ āpaṇā dhi'āna ika cagē kaimarē nāla śurū'ātī ḍarōna kivēṁ labha sakadē hāṁ isa vala dhi'āna dē'ī'ē. Isa la'ī ithē 4 vēravē mahatavapūrana hana. Raizōlēśana - iha 0.3 Aimapī tōṁ 4 kē dē vicakāra hai. Śurū'ātī pā'ilaṭa la'ī, 720 pī jāṁ vadha raizōlūśana kāfī hōvēgā. Isa guṇa dē nāla, tusīṁ aiphapīvī mōḍa dī jān̄ca kara sakadē hō, jisa nū bahuta sārē pasada karadē hana. Jē tusīṁ pēśēvara śūṭiga cāhudē hō, tāṁ tuhānū ika 4K (2160p) kaimarā labhaṇā pa'ēgā. Pūrā aicaḍī (1080p) raizōlēśana kāfī nahīṁ hōvēgā. Nāla hī, ku'āḍakāpaṭara kaimarā dā raizōli theśana vīḍi'ō atē phōṭō śūṭiga dē ingāṁ vica vakharā hō sakadā hai, cuṇana vēlē isa nū dhi'āna vica rakhō. Ḍizā'ina. Vīḍī'ō kaimarā bilaṭa-ina jāṁ mōbā'īla vica hō sakadā hai. Bā'ada vālē nū vadhērē unata māḍalāṁ nāla badali'ā jā sakadā hai (udāharaṇa la'ī, uca raizōli withśana vālā aikaśana kaimarā). Kōṇa vēkha rihā hai. Viyū dē vikalapa jinē zi'ādā hōṇagē, śūṭiga ōnī prabhāvakārī hōvēgī. Pā'ilaṭa 80 ḍigarī tōṁ vadha dē vēkhaṇa vālē kōṇa nū ika śānadāra sakētaka kahidē hana. Mu'atala. Ika mahatavapūraṇa visathāra jō śūṭiga dī guṇavatā dī sabhāla karadā hai. Jimala tina kuhāṛī'āṁ dē nāla vīḍī'ō kaimarē dē jhukaṇa vālē kōṇa nū samāna karadā hai atē tasavīra nū sapaśaṭa baṇā'undā hai, sārī'āṁ bhaṭakaṇāṁ, dakhala'adāzī atē sakrīna hilaṇa nū dūra karadā hai. Dara'asala, jimala ika vīḍī'ō kaimarā saṭaibīlā'izara vajōṁ kama karadā hai. Ika kārajaśīla dī cōṇa. Śurū'ātī lōkāṁ la'ī kihaṛā kavāḍakaupaṭara kharīdaṇā hai, dī cōṇa karana vēlē viśēśatāvāṁ dā dhi'āna nāla adhi'aina karō. Kujha māḍalāṁ phakaśanāṁ nāla laisa hudē hana jinhāṁ dī tuhānū bilakula zarūrata nahīṁ hudī, isala'ī tuhānū unhāṁ la'ī vadhērē adā nahīṁ karanā cāhīdā. Isa la'ī, ādhunika ḍarōna dī kārajaśīlatā vica śāmala hana: 1. Pahilē vi'akatī (aiphapīvī) tōṁ śūṭiga. Aiphapīvī nāla śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī kavāḍrōkāpaṭarasa aviśavāśayōga hana. Kaimarē tōṁ phuṭēja nū gaugalāṁ jāṁ ika hailamaṭa vica rī'ala ṭā'īma vica prasārita kītā jāndā hai, jisa nāla pā'ilaṭa nū pachī vāṅga mahisūsa hudā hai. 2. Mērā anusaraṇa karō tusīṁ ika ṭīcā niradhārata kītā hai, atē kavāḍakāpaṭara isadē ālē du'ālē vāparana vālī hara cīja dā rikāraḍa atē rikāraḍa karadā hai. 3. Ucā'ī'tē dērī. Bilaṭa-ina bairōmīṭara jahāza nū ika ucā'ī'tē lamā baṇā'undā hai atē uthōṁ śūṭa karadā hai. 4. Bidū la'ī uḍāṇa. Tusīṁ pu'ā'iṭasa nū māraka karō, atē ḍarōna unhāṁ dē du'ālē uḍadā hai. Tuhānū śūṭiga nū āpaṇē āpa kaṭarōla karanā pa'ēgā: Iha tuhānū uca padharī tasavīrāṁ jāṁ vīḍī'ō prāpata karana vica sahā'itā karēgā.


5. Haiḍalaisa mōḍa. Ika modega khāsa taura'tē śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī ti'āra kītā gi'ā. Jē pā'ilaṭa sajē baṭana nū dabā'undā hai, tāṁ ḍarōna sajē pāsē uḍa jāndā hai, isa gala dī paravāha kītē bināṁ ki usadā sira isa samēṁ dā sāhamaṇā kara rihā hai. Iha kama karanā bahuta saukhā baṇā'undā hai atē takanīka dī ādata pā'uṇa vica sahā'itā karadā hai. 6. Rukāvaṭāṁ tōṁ bacaṇā. Śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī ika hōra kāraja, jō mahigē upakaraṇa nū barakarāra rakhaṇa vica sahā'itā karadā hai. Jē pā'ilaṭa āpaṇā kaṭarōla gu'ā baiṭhadā hai tāṁ rukhāṁ, imāratāṁ atē hōra vasatū'āṁ dē saparaka tōṁ bacā'undā hai. 7. Savai-caṛhā'ī atē utarana. Upakaraṇa dē nāla kama karana la'ī sikhalā'ī prakiri'ā nū mahatavapūrana.Ga nāla sarala baṇā'uṇa vica sahā'itā karadā hai. 8. Bilaṭa-ina āṭōmaiṭika śūṭiga mōḍa. Bahuta sārē māḍala ti'āra śūṭiga mōḍa pēśa karadē hana, jadōṁ ika baṭana dē dabā'uṇa tē ḍarōna tuhāḍē pichē jāṁ tuhāḍē du'ālē uḍaṇā śurū kara didā hai, jāṁ asānī nāla uṭhadā hai atē kisē ḵẖāsa kōṇa tōṁ gōlī māradā hai. Śurū'āta karana vāli'āṁ la'ī, iha vikalapa ḍarōnāṁ tōṁ gatīśīla viḍī'ōza dī sirajaṇā nū bahuta sarala baṇā'undē hana jadōṁ ḍarōna ajē unhāṁ dē utama nahīṁ hudā. Ḍarōna cuṇana vēlē iha mukha viśēśatāvāṁ hana. Para harēka niramātā dē āpaṇē cipa hudē hana. Atē unhāṁ vicōṁ kujha sirapha ika mārakīṭiga cāla hana jō gāhaka nū kō'ī lābha nahīṁ. Isa la'ī, isa savāla dē kōla jā'ō ki kihaṛā kavāḍakaupaṭara śurū'ātī lōkāṁ la'ī samajhadārī nāla cuṇō. Sahūlata atē hōra mahatavapūraṇa vēravē. Jivēṁ ki tusīṁ iha sōcadē hō ki kaimarā nāla śurū'ātī lōkāṁ la'ī kihaṛā ḍarōna cuṇanā hai, 3 mahatavapūraṇa vēravi'āṁ'tē dhi'āna di'ō: 1. Sarīraka padāratha. Bajaṭa ḍarōnāṁ la'ī, palāsaṭika dā kēsa āma hudā hai, mahigē lōkāṁ la'ī, iha aviśavāśayōga hudā hai. Lā'īṭa ailō'ē jāṁ ē'arakrāphaṭa-garēḍa alamīnī'ama tōṁ baṇē sarīra dē nāla kāpaṭarāṁ dī cōṇa karanā bihatara hai. Ajihī'āṁ samagarī'āṁ ṭhaḍa atē nukasāna pratī rōdhaka hudī'āṁ hana. 2. Pēca dī surakhi'ā. Navēṁ baci'āṁ la'ī pahilā niyama sirapha ika kaphana dē nāla ḍarōna kharīdaṇā hai. Ajihī surakhi'ā kavāḍakōpaṭara dī umara vadhā'ēgī atē māṇa nāla sārē parīkhi'āvāṁ dā sāhamaṇā karēgī. 3. Sabhāla. Sārē cīnī ḍarōna kapōnaiṇṭāṁ jivēṁ mōṭarāṁ atē prōpailaraza nū badalaṇa la'ī ti'āra nahīṁ kītē ga'ē hana. Bahuta hī sasatē ḍrōna la'ī, iha muśakala nahīṁ hō sakadī jē isa dī muramata karana nālōṁ isa nū suṭaṇā saukhā hai, para zi'ādā mahigē māḍalāṁ vicōṁ ika dī cōṇa karanā bihatara hai jisa vica bē'asara atē muramata śāmala hai atē jisa la'ī sapē'ara pāraṭasa vēcē ga'ē hana. Ika kavāḍarōkōpaṭara sirapha ika khiḍauṇā nahīṁ, balaki ika pūrī takanīka hai. Harēka sarīra mahatavapūrana kārajāṁ atē isa dē āpaṇē caritara dā ika samūha lukā'undā hai. Isa la'ī, sirapha pahilē lān̄ca tōṁ bā'ada hī tusīṁ ata vica samajha sakōgē ki kī ḍivā'īsa dā iha viśēśa māḍala tuhāḍē la'ī sahī hai jāṁ nahīṁ. Isa la'ī, asīṁ ḍrōnasa (kavāḍakōpaṭarasa) dē likāṁ dī ika niśacata kīmata dē nāla cōṇa kītī hai. Āpaṇē bajaṭa dā anumāna lagā'ō atē sabadhita lika dī pālaṇā karō
Ika sarōta: https://ispovedi.com/