Usa tōṁ bā'ada tusīṁ lōkāṁ'tē kivēṁ bharōsā karadē hō?

 

#Viśavāsakarō
Maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā ki mainū suṭa ditā gi'ā sī. Aja asīṁ ika laṛakē nāla banha li'ā. Bahuta prabhāvaśālī. Usa dī pahila karadi'āṁ sa. Asīṁ agasata dē ata tōṁ pahilāṁ mila cukē hāṁ. Atē huṇa mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī karāṁ. Pahilāṁ tāṁ mērē la'ī iha saukhā sī. Maiṁ kalapanā kītī sī ki usa tōṁ bināṁ sabha kujha kivēṁ ṭhīka rahēgā. Atē huṇa maiṁ āpaṇē āpa nū iha sōcadi'āṁ phaṛa li'ā ki maiṁ usadā itazāra kara rihā hāṁ. Mainū viśavāsa nahīṁ hai ki iha sabha kujha hai. Maiṁ ajē vī yakīnana jāpadā hāṁ ki uha kāla karēgī, likhēgī, milaṇā cāhēgī. Maiṁ āpaṇē āpa nū kahidā hāṁ ki uha kuḍalī dē anusāra tulā hai, atē isa la'ī uha ika pāsē tōṁ hilā'undā hai. Jāṁ hō sakadā hai ki uha sirapha bhāvuka atē bhāvuka hai, para uha huṇa baiṭha kē citata hai. Mainū isa'tē ṭikaṇa tōṁ ḍaradā hai. Maiṁ dubārā kisē dī uḍīka nahīṁ karanā cāhudā. Usa tōṁ pahilāṁ, mērē kōla tajarabā sī. Maiṁ ḍē guy sāla usa muḍē dā itazāra kītā jisanē mainū isa dī varatōṁ tōṁ bā'ada suṭa ditā. Maiṁ basa itazāra kītā vi'aratha samāṁ. Maiṁ isa vāra vī nahīṁ cāhudā. Iha mērē la'ī bahuta dukhadā'ī hai. Atē mērē kōla bahuta sārī'āṁ mazākī'ā sahēlī'āṁ nahīṁ hana jinhāṁ nāla maiṁ saira karana jā sakāṁ atē ghuma sakāṁ. Ithē sirapha ika sabha tōṁ cagā mitara atē bahuta sārē jāṇū hana. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Iha mērī zidagī vica dūjī vāra hai. Isadā aratha hai ki mērē nāla kujha galata hai, ki'uṅki maiṁ galata cōṇa karadā hāṁ. Śāma hō ga'ī hai. Maiṁ saira atē kujha kārōbāra tōṁ bā'ada ghara parati'ā, maiṁ āpaṇā ikarāranāmā likha rihā hāṁ atē rō rihā hāṁ. Basa tusīṁ usa tōṁ bā'ada lōkāṁ tē kivēṁ bharōsā kara sakadē hō? Dō hafatē pahilāṁ, usanē mainū āpaṇē pi'āra dā ikarāra karanā śurū kītā, usanē kihā ki uha mainū khuśa karēgā. Atē aja maiṁ khiḍā'uṇa dā phaisalā kītā hai. Maiṁ āpaṇē āpa nū hāla hī vica usa la'ī khōl'haṇā śurū kītā. Atē iha śarama dī gala hai ki jadōṁ maiṁ usadē la'ī vī kujha mahisūsa karanā śurū kītā, tāṁ usanē hī kītā. Atē asīṁ ika haphatē taka ika dūjē nū nā vēkhaṇa tōṁ bā'ada ṭuṭa ga'ē. Usanē kihā ki uha tuhānū isa haphatē vī nahīṁ vēkhēgā (uha kahidā hai ki uha bahuta kama karadā hai). Atē maiṁ basa puchi'ā ki uha sāḍē bhavikha dē riśatē nū kivēṁ vēkhadā hai, bilakula uha kī cāhudā hai. Mainū huṇē kujha vēravē dī jarūrata hai. Maiṁ sōci'ā ki tusīṁ kadē nahīṁ jāṇadē. Śā'ida uha mainū dēkhaṇā nahīṁ cāhudā. Atē phōna tē sāḍī galabāta tōṁ bā'ada (maiṁ bahuta śānta sī), usanē mainū likhi'ā ki usanē ika phaisalā li'ā hai jisadī sānū chaḍaṇa dī zarūrata hai. Atē iha hī hai! Maiṁ phira usa nū puchi'ā ki kī uha mainū bilakula pi'āra karadā hai jāṁ jē uha jhūṭha bōla rihā sī. Usanē javāba ditā ki uha pi'āra karadā hai, para huṇa isa nāla kō'ī faraka nahīṁ paindā.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/