Mērī patanī nē dhōkhā kītā, para maiṁ bhula gi'ā

 

#Badaliā
Maiṁ atē mērī patanī 10 sālāṁ tōṁ ikaṭhē hāṁ. Ika aṭha sāla dī bēṭī hai. Maiṁ sōci'ā ki maiṁ khuśahāla vi'āhi'ā hō'i'ā hāṁ, hālāṅki sabha kujha asānī nāla nahīṁ cali'ā. Hāla hī vica mainū patā cali'ā ki usadā ika prēmī hai (usadā mālaka). Isa dī bajā'i, maiṁ anumāna lagā'i'ā, para ākharī samēṁ tōṁ umīda kītī ki iha saca nahīṁ sī. Isa tōṁ ilāvā, mainū śaka hai ki iha labē samēṁ tōṁ cala rihā hai. Maiṁ amalī taura'tē usa tōṁ ikarāranāmā khica li'ā. Usa pala, mērē adara kujha ṭuṭa gi'ā, ākharakāra, maiṁ usa nū pāgala pi'āra karadā sī, atē ithē ajihā dhōkhā hai. Maiṁ nahīṁ chaḍa sakadā maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Para maiṁ vī māpha nahīṁ kara sakadā maiṁ niratara usa dī kalapanā karadā hāṁ ika hōra dē hathāṁ vica. Maiṁ usadī pahilī sī, atē maiṁ usanū bahuta śudha, lagabhaga pavitara vi'akatī mani'ā. Uha kahidī hai: “Maiṁ sōci'ā sī ki tusīṁ mainū pi'āra nahīṁ karadē. Maiṁ tuhānū nārāza nahīṁ karanā cāhudā sī". Usanē rahiṇa la'ī kihā. Maiṁ rihā. Maiṁ usa nū atē mērī dhī nū bahuta pi'āra karadē hāṁ. Para maiṁ inā coveredki'ā hō'i'ā hāṁ ki mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī karāṁ. Maiṁ āpaṇā satikāra karanā bada kara ditā hai. Maiṁ usa la'ī sabha kujha karana dī kōśiśa karadā hāṁ, jō maiṁ pahilāṁ nahīṁ ditā sī. Mainū ḍara hai ki maiṁ usa'tē hōra bharōsā nahīṁ kara sakāṅgā. Hālāṅki uha usanū vadhērē nijī jag'hā dēṇa dī kōśiśa karadā sī, tāṁ ki usadī ulaghaṇā nā hōvē. Mērē la'ī, mērā adarūnī sasāra pūrī tar'hāṁ collaphi gi'ā hai. Mainū nahīṁ patā ki usanē sacamuca tōbā kītī. Maiṁ usa nū hara dina kahidā hāṁ ki maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Uha kahidī hai ki uha vī pi'āra karadī hai. Para mainū nahīṁ patā ki uha mērē la'ī pi'āra mahisūsa karadī hai. Hō sakadā hai ki iha dōśī jāṁ lagāva hai. Bacā mainū bahuta pi'āra karadā hai. Jē maiṁ calī ga'ī tāṁ iha usa la'ī ika jhaṭakā hōvēgā. Usadā prēmī ika vi'āhutā ādamī sī. Usa dī ika bacā atē ika pi'ārī patanī vī hai (maiṁ unhāṁ dē parivāra nū jāṇadā hāṁ). Mainū ḍara hai ki jē maiṁ usa nū milāṁ, tāṁ maiṁ pichē nahīṁ haṭēgā. Bahuta sārē jāṇū usadē kama bārē jāṇadē hana. Asala vica, unhāṁ nē mainū dasi'ā. Kivēṁ jī'uṇā hai, mainū nahīṁ patā. Maiṁ āpaṇē parivāra nū nahīṁ chaḍaṇā cāhudā. Para maiṁ dēśadhrōha nū vī māfa nahīṁ kara sakadā. Usanē mainū ḍūghā zaḵẖama dē ditā. Saikasa la'ī, maiṁ āma taura'tē cupa hāṁ. Mērā anumāna hai ki maiṁ isa la'ī ti'āra nahīṁ hāṁ. Maiṁ salāha nahīṁ cāhudā. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī suṇanā cāhudā hāṁ. Hō sakadā hai ki maiṁ basa iha paṛhanā cāhudā hāṁ ki dūsarē lōka kī sōcadē hana.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/