Patī galabāta nahīṁ karadā, para talāka nahīṁ laiṇā cāhudā

 

#Talāka

Isa samēṁ maiṁ vī ajihī sathitī vica hāṁ, jivēṁ ki kahāṇī dā lēkhaka hai, jisa nāla mērē patī nē hafati'āṁ tōṁ gala nahīṁ kītī. Vi'āha hō'ē 13 sāla, bacē hana. Huṇa ika mahīnē tōṁ, mērē patī agalē kamarē vica rahi rahē hana. Bōladā nahīṁ, vakharē taura tē khāndā hai. Usanē āpaṇā śailapha pharija vica rakhi'ā. Baci'āṁ la'ī kujha nahīṁ kharīdadā. Para savērē atē śāma nū uha niyamata taura tē unhāṁ nū kahidā hai ki uha unhāṁ nū pi'āra karadā hai. Ākharī tūṛī nē uha sārē kāraḍa balauka kītē jō usanē mērē nāma tē khōl'hē sana. Ithōṁ taka ki uha āpaṇē kamarē vica āpaṇē hī radī rakhadā hai. Āma taura'tē maiṁ mu'āphī magaṇa vālā, usanū āma zidagī dī tākīda karana vica hamēśā sabha tōṁ pahilāṁ hudā hāṁ. Para isa vāra mērē kōla kō'ī tākata nahīṁ hai. Maiṁ isa riśatē nū khatama karana dā phaisalā kītā hai. Maiṁ gujārā bhatā la'ī dā'ira kītā sī, mainū iha vī nahīṁ patā ki kī hōvēgā jadōṁ usanū patā calēgā. Kama atē makāna dī bhāla kītī jā rahī hai. Mainū ikō samasi'ā hai - maiṁ ika apāraṭamaiṇṭa vica rahidā hāṁ jō phauja nē usa nū ditā, ika daphatara. Pūrā parivāra isa vica rajisaṭaraḍa hai. Maiṁ sōca nahīṁ sakadā ki dēśa bhara vica āpaṇī māṁ kōla kivēṁ jāvāṁ. Atē mērē kōla sakūla dē bacē vī hana. Sakūla dē sāla dē madha vica, maiṁ vighana nahīṁ pā'uṇā cāhudā. Maiṁ ispovedi.Com dē isa rasatē nū pāra karana dī tākata dī bhāla kara rihā hāṁ atē guma nā jāvē. Maiṁ sarīraka atē mānasika taura tē thaki'ā hō'i'ā hāṁ, rōṇa tōṁ thaki'ā hō'i'ā hāṁ. Jadōṁ patī kāphī hudā hai, tāṁ uha kahidā hai ki uha pi'āra karadā hai, aisa'aima'aisa likhadā hai ki uha kārōbārī yātarā daurāna bōra hō'i'ā hai. Para ikaṭhē rahiṇā asabhava hai. Maiṁ tina sālāṁ tōṁ isa tar'hāṁ satā rihā hāṁ. 40 Tōṁ navīṁ zidagī śurū hōṇa dā ḍara hai. Usanē mērī bēkāra, ādi bārē bahuta sārē kapalaikasāṁ dā samūha baṇā'i'ā. Maiṁ kahidā hāṁ ki calō sirapha khiḍā'ō atē iha hī hai, jē maiṁ burā hāṁ. Para usanū talāka la'ī dā'ira karana dī kō'ī kāhalī nahīṁ hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/