Vi'āha ika daladala hai

 

#Viāha
Maiṁ isa bārē ika kahāṇī paṛhī ki kivēṁ ika 22 sālāṁ dī laṛakī isa tatha tōṁ dukhī hai ki ika muḍā chaḍa gi'ā hai, atē maiṁ jō kujha paṛi'ā usa dē prabhāva hēṭha āpaṇā ikabālī'ā likha rihā hāṁ. Maiṁ 32 sālāṁ dī hāṁ maiṁ unhāṁ sahēlī'āṁ nū īrakhā karadā hāṁ jō vi'āha nahīṁ karadī'āṁ. Vi'āha tōṁ pahilāṁ, mērī zidagī bahuta saukhī sī. Maiṁ āpaṇā dina kama kītā, kama tōṁ bā'ada saṭōra'tē gi'ā, āpaṇē la'ī cīzāṁ kharīda la'ī'āṁ. Maiṁ ghara ā'i'ā, maiṁ cāhudā sī - maiṁ kama tē kala la'ī rāta dā khāṇā atē dupahira dā khāṇā pakā'i'ā, maiṁ nahīṁ cāhudā - maiṁ rāta dē khāṇē la'ī pīzā kharīdi'ā, atē kama tē maiṁ dupahira dē khāṇē la'ī ika kaiphē vica gi'ā. Vīkaiṇḍa'tē, maiṁ dōsatāṁ jāṁ ikalē nāla saira karana gi'ā sī. Maiṁ cāhudā sī, sāpha kītā jāvē, nahīṁ cāhudā sī, ghaṭō ghaṭa sārā dina sōphē'tē pi'ā rihā. Kō'ī māṛā śabada nahīṁ kahēgā. Maiṁ āpaṇī mālakaṇa hāṁ mainū tanakhāha milī, maiṁ āpaṇē āpa nū ika balāouseza kharīdi'ā, ika raisaṭōraiṇṭa vica, sinēmā gi'ā. Vi'āha karavā li'ā - hē mērē rabā. Mērē patī nū savērē jaladī uṭhaṇa dī ādata hai. Uha piḍa dā hai. Atē maiṁ jinā sabhava hō sakē saundā rihā. Isa la'ī usanē mainū usē samēṁ āpaṇē nāla uṭhā'i'ā, tāṁ jō uha kāfī baṇā sakē atē lābhakārī cīzāṁ āma taura tē kara sakadā hai, atē nīnda nahīṁ. Maiṁ bhula gi'ā ki haphatē dē 12 vajē taka sauṇā kī hai. Maiṁ hara rōza 6 vajē uṭhadā hāṁ. Kama tōṁ bā'ada, mainū kal'ha āpaṇē patī la'ī rāta dā khāṇā atē dupahira dā khāṇā ti'āra karanā pa'ēgā. Mērā patī bahuta pasada nahīṁ karadā, ālōcanā karadā hai ki maiṁ kivēṁ pakā'undā hāṁ. Mainū usa nū khuśa karana la'ī sakhata kōśiśa karanī pavēgī, usa tarīkē nāla pakā'u, nā ki maiṁ pi'āra karadā hāṁ. Dupahira dē khāṇē'tē uha kisē kaiphē' tē nahīṁ jāndā, uha paisē dī bacata karadā hai. Atē jē maiṁ jāndā hāṁ tāṁ iha usanū nārāza karadā hai, ki'uṅki ghara vica bhōjana pakā'uṇa la'ī iha sasatā atē vadhērē lābhadā'ika hai. Rāta dē khāṇē dī bajā'ē pīzā kharīdaṇā ika gabhīra pāpa hai. Ghara vica isa nū āpaṇē āpa pakā'uṇā bihatara hōvēgā. Saṭōra vicōṁ kaumpē jāṇē ika supanē hana. Isa nū āpaṇē āpa hī biṭhā'uṇā cagā rahēgā. Vīkaiṇḍa tē, jāṁ phira vī haphatē dē dina kama karana tōṁ bā'ada, mainū sāpha karanā pa'ēgā. Cagī tar'hāṁ sāfa nā karana la'ī mērā patī lagātāra mērī ālōcanā karadā hai. Jē maiṁ thaka gi'ā hāṁ jāṁ nahīṁ cāhudā, isadā matalaba iha hai ki maiṁ ika ālasī atē bhaiṛī hōsaṭēsa hāṁ. Mainū tanakhāha milī, maiṁ huṇa ika balā blza nahīṁ kharīdāṅgā, ki'uṅki mērē patī nū ṭraikasūṭa kharīdaṇa dī zarūrata hai. Āma taura'tē, balāouseza mahigē atē māṛē guṇa dē hudē hana, atē mērē kōla hāla hī vica ika navāṁ sī. Atē sārā paisā bhōjana'tē kharaca kītā jāndā hai, para tuhānū muramata la'ī bacata karanī paindī hai. Kapaṛē'tē paisē barabāda karana dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai. Āma lōka sāla vica ka'ī vāra ika raisaṭōraiṇṭa vica jāndē hana - khāsa mauki'āṁ tē, udāharaṇa vajōṁ, janamadina tē. Patī la'ī sinēmā vica jāṇā dilacasapa atē mahigā nahīṁ hai. Bihatara uha yūṭi onba'tē rājanītī bārē khabarāṁ vēkhēgā. Atē ghara vica maiṁ kī karāṅgā - mērī samasi'ā. Para sabha tōṁ vadhī'ā - saphā'ī, ika gadā kōnā hai. Patī nū āpaṇī patanī dī madada nahīṁ karanī cāhīdī. Khāṇā baṇā'uṇā atē saphā'ī karanā pūrī tar'hāṁ femalerata dī zimēvārī hai. Marada dī'āṁ zimēvārī'āṁ uḍīka kara sakadī'āṁ hana, ki'uṅki patī kama tōṁ dēra nāla ghara ā'undā hai atē thaka jāndā hai. Atē aitavāra nū uha dhāramika kāranāṁ karakē ghara dē ālē du'ālē kujha nahīṁ karadā. Ika bacā paidā hō'i'ā sī - iha śānadāra hai, maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ. Para hōra vī kama hai. Usadē patī dī kō'ī sahā'itā nahīṁ. Ithē bahuta sārē hōra ilazāma lagadē hana ki maiṁ ika burī gharēlū iferata hāṁ. Para huṇa iha vī ilazāma laga rahē hana ki maiṁ ika māṛī māṁ hāṁ. Mainū dasō, kī isa sabha la'ī vi'āha karavā'uṇā zarūrī hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/