Cupa la'ī āpaṇē āpa nū māpha nahīṁ kara sakadā

 

#Cupa
Maiṁ ika cagē atē dōsatānā parivāra vica paidā hō'i'ā sī. Uha chōṭī hai - mamī, ḍaiḍī, chōṭī bhaiṇa, māsī atē mērī cacērī bhaiṇa. Maiṁ dādā-dādī dā zikara nahīṁ karāṅgā, ki'uṅki asīṁ unhāṁ bārē gala nahīṁ karāṅgē. Hālāṅki maiṁ unhāṁ nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Ki'uṅki mērē pitā ika phaujī ādamī hana, isa la'ī sānū dēśa bhara dī yātarā karanī pa'ī. Para ākharakāra asīṁ māsakō vāpasa ā ga'ē. Iha uha thāṁ hai jithē iha sabha śurū hō'i'ā sī. Jadōṁ mērē mātā pitā 11 sālāṁ dē sana, ika chōṭī bhaiṇa dā janama hō'i'ā. Usa samēṁ, maiṁ asala su'ārathī sī atē bēśaka maiṁ usa nū nahīṁ cāhudā sī. Huṇa maiṁ usanū bahuta pi'āra karadā hāṁ ki isa bhāvanā nū bi'āna karana la'ī kō'ī śabada nahīṁ hana. Maiṁ usa la'ī āpaṇī jāna dēṇa la'ī ti'āra hāṁ. Uha mērī sabha kujha hai. Huṇa uha pahilāṁ hī 14 sālāṁ dī hai, atē maiṁ 25 sālāṁ dī hāṁ. Atē mainū pakā patā hai, cāhē kinā vī samāṁ bīta gi'ā, uha mērē la'ī hamēśāṁ mērī chōṭī bhaiṇa rahēgī. Uha ika jisanū maiṁ kisē vī cīza nālōṁ zi'ādā pi'āra karadā hāṁ. Iha sabha mērī hā'ī sakūla graijū'ēśana gēnda nāla śurū hō'i'ā. Agalē dina, maiṁ pahilāṁ hī ika bālaga hakīkata vica dākhala hō gi'ā sī. Maiṁ śahida vica dākhala hō'i'ā. Akaiḍamī sahēlī'āṁ sārī'āṁ diśāvāṁ vica khilara ga'ī'āṁ. Atē phira mainū pi'āra hō gi'ā. Mainū inā pi'āra hō gi'ā ki mērē dūjē sāla tōṁ bā'ada maiṁ akaiḍamī chaḍa ditī, asīṁ ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē li'ā atē maiṁ ghara chaḍa ditā. Ithē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ, ghuṭālē atē duravivahāra sana, para mērē māpi'āṁ nē mainū kadē nahīṁ chaḍi'ā. Mamī hamēśā madada kītī. Phira usanē mainū ika apāraṭamaiṇṭa ditā atē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ kītī'āṁ. Maiṁ āpaṇē pitā nāla kama'tē gi'ā sī. Uthē maiṁ sikhi'ā ki usadī labē samēṁ tōṁ mālakaṇa sī, bahuta sārā. Mamī jāṇadī sī atē sahāradī sī. Isa samēṁ ika laṛakī sī jisa nāla uha ika sāla rihā sī. Usanē āpaṇē pitā la'ī vitī niradēśaka vajōṁ kama kītā. Kudaratī taura'tē, paisē, raisaṭōraiṇṭa, mahigē kapaṛē, vidēśāṁ vica chuṭī'āṁ. Maiṁ iha sabha 5 sālāṁ tōṁ vēkhi'ā atē cupa rihā. Mērī bhaiṇa vī iha sabha jāṇadī sī atē cupa vī sī. Tada pitā atē usa womanrata dī ika dhī sī. Uha pahilāṁ usa dē nāla rahidā sī, phira ghara vica āpaṇī māṁ nāla, atē asīṁ sāri'āṁ nē vikhāvā kītā ki sabha kujha ṭhīka sī, ki sabha kujha ṭhīka sī. Jē sānū patā hudā ki iha sabha kithē agavā'ī karēgā! Mainū zarūra kahiṇā cāhīdā hai ki mērī mamī ika hairānījanaka vi'akatī hai. Usadā āpaṇā kārōbāra hai. Uha bahuta vadhī'ā laga rahī hai. Uha ika asala māṁ hai. Ka'ī vāra mainū lagadā hai ki maiṁ ajihī māṁ dē yōga nahīṁ hāṁ. Maiṁ usa nū bahuta dukhī kītā. Iha pūrā sarakasa 6 sāla cali'ā. Pitā āpaṇī māṁ nāla rahidā sī, phira āpaṇī mālakaṇa nāla. Mamī sabha kujha jāṇadī sī (bacē nū chaḍa kē). Ki'uṁ, sārā śahira jāṇadā sī, para hara kō'ī cupa sī. Asīṁ parivāra hōṇa dā dikhāvā kītā. Iha sabha pichalē sāla khatama hō'i'ā sī. Pitā āpaṇā kārōbāra gu'ā baiṭhā, sabha kujha gu'ā baiṭhā. Maiṁ ajē vī isa dā riṇī hāṁ. Usadī mālakaṇa kudaratī taura'tē usa nū chaḍa ga'ī. Uha kujha nahīṁ baṇa gi'ā. Mērē pitā jī kisē hōra śahira vica baiṭhē sana. Mamī nē usanū paisē bhēja ditē. Maiṁ dauṛa rihā sī, vakīlāṁ dī bhāla kara rihā sī. Maiṁ jān̄ca karana vāli'āṁ kōla gi'ā, sabūta ditē. Iha bhi'ānaka sī. Navēṁ sāla tōṁ pahilāṁ, mērī māṁ nū uha sabha kujha patā lagi'ā jō iha sārē 6 sālāṁ vica hō'i'ā sī. Maiṁ bacē bārē sikhi'ā. Ḍaiḍī dī mālakaṇa nē khuda usanū dasi'ā. Mamī rō rahī sī, uha mērē nāla gala nahīṁ karanā cāhudī sī. Usanē kihā ki maiṁ atē mērī bhaiṇa nē usa nāla dhōkhā kītā sī. Imānadāra hōṇa la'ī, maiṁ jī'uṇā nahīṁ cāhudā sī. Maiṁ āpaṇē āpa hī hara cīza nū āpaṇē hathāṁ nāla āgi'ā ditī, hālāṅki maiṁ sabha kujha nū mukula vica rōka sakadā hāṁ. Bēśaka, ika asala māṁ vāṅga, usanē sānū māpha kara ditā. Maiṁ āpaṇē pitā nū vī māpha kara ditā. Hālāṅki, śā'ida, ḍūghī nīvīṁ usa nē usa dē virudha ika nafarata kītī. Maiṁ huṇa 25 sālāṁ dī hāṁ. Mērē bu'ā'ēphraiṇḍa dē nāla, asīṁ ajē vī ikaṭhē rahidē hāṁ. Maiṁ usa nū pi'āra nahīṁ karadā. Maiṁ usa tōṁ bacē nahīṁ cāhudā. Mainū kujha nahīṁ cāhīdā para maiṁ usa nāla viśavāsaghāta karana tōṁ ḍaradā hāṁ, jivēṁ maiṁ ika vāra āpaṇī māṁ nāla dhōkhā kītā sī. Maiṁ āpaṇē pitā dā dōsata baṇa gi'ā (hālāṅki pahilāṁ usanē mainū ika pāsē kara ditā sī, atē mērē 21 vēṁ janamadina'tē usa nē mainū 21 lāṭarī ṭikaṭāṁ ditī'āṁ, ika vi'akatī jisa kōla 21 kārāṁ pēśa karana dā maukā sī!). Uha mainū lagātāra kahidā rihā ki uha burā mahisūsa karadā hai atē kī karanā cāhīdā hai. Atē maiṁ usanū dilāsā didi'āṁ thaka gi'ā hāṁ. Iha bahuta hardkhā hai. Uha mērī zidagī dī paravāha nahīṁ karadā. Uha sirapha āpaṇē ārāma dī paravāha karadā hai. Atē jadōṁ usa kōla dubārā paisā hudā hai. Maiṁ usa tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Para iha mērā pitā hai atē maiṁ usa nū kujha nahīṁ kahi sakadā. Śā'ida isa la'ī ki'uṅki mainū pāli'ā gi'ā sī. Tina mahīnē pahilāṁ, mērī māṁ nū ōnakōlōjī dī jān̄ca kītī ga'ī sī. Hara kō'ī jāṇadā hai ki isa dā kārana kī hai. Pitā vī jāṇadā hai, para hara kō'ī cupa hai. Mērī bhaiṇa kōla kujha janama hai. Huṇa unhāṁ nē āprēśana karā'uṇa dā phaisalā kītā hai jāṁ nahīṁ. Mērī māsī vī usē kāraṇa aprēśana kītī jā'ēgī jinī mērī māṁ hai. Atē maiṁ aṇakhīlē lōkāṁ nāla rahidā hāṁ, mērī kō'ī sikhi'ā nahīṁ hai, kō'ī dōsata nahīṁ hai. Maiṁ 25 sālāṁ dā hāṁ, atē unhāṁ dē pūrē jīvana vica bahuta sārē lōka uha nahīṁ ji'undē jō maiṁ kujha 9 sālāṁ tōṁ rihā hāṁ. Maiṁ iha nahīṁ kahi sakadā ki mērē pitā nē mērī bhaiṇa atē mainū cupa karā'i'ā. Asīṁ basa māṁ nū dukhī nahīṁ karanā cāhudē. Mainū nahīṁ patā ki kivēṁ jī'uṇā hai. Maiṁ ulajhaṇa vica hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/