Mainū śarama ā'undī hai ki maiṁ āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū dhōkhā ditā

 

#Dhōkhāditāgiā
Maiṁ sacamuca āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū pi'āra karadā hāṁ. Asīṁ usa nāla 2.5 Sāla rahē hāṁ. Ikaṭhē asīṁ bahuta sārī'āṁ muśakalāṁ vicōṁ laghē. Mērē pitā sāḍē riśatē dē virudha hana, isa la'ī sānū ōhalē karanā pa'ēgā. Huṇa uha phauja vica hai, usanē 1 sāla atē 3 mahīnē sēvā kītī, uthē 9 hana. Isa sārē samēṁ vica maiṁ usadā itazāra kara rihā sī, saira la'ī nahīṁ gi'ā. Usanē sabha kujha sahī kītā atē jisa tarāṁ uha cāhudā hai. Maiṁ 18 sāla dā hāṁ. Isa sāla maiṁ kazaravēṭarī vica dākhala hō'i'ā. Mērē kōla ika navāṁ samājika cakara hai. Pāṭha tōṁ bā'ada asīṁ saira karana la'ī calē ga'ē, masatī kītī. Pahilāṁ, maiṁ kadē muḍi'āṁ nāla gala nahīṁ kītī, mērī paravariśa nahīṁ hōṇa ditī. Maiṁ rūsa vica vaḍā hō'i'ā (huṇa maiṁ āramīnī'ā vica rahidā hāṁ). Mērē māpi'āṁ nē mainū sakhata rakhi'ā. Atē huṇa, jadōṁ maiṁ ithē hāṁ, maiṁ dunī'ā nū vakharē inga nāla vēkhaṇā śurū kītā. Maiṁ sōci'ā ki dōsatāṁ vāṅga muḍi'āṁ nāla gala karanā ṭhīka hai. Ihanāṁ vicōṁ ika turana tōṁ bā'ada, mērē jamātī nē mainū likhi'ā. Maiṁ basa mazāka karanā śurū kara ditā, phēra sahijē hī puchi'ā ki kī mērā bu'ā'ēphraiṇḍa hai? Maiṁ kihā uthē hai. Usanē javāba ditā ki uha hairāna nahīṁ hō'i'ā, ki'uṅki mērē varagī kuṛī āzāda nahīṁ hō sakadī. Phira usanē kihā ki uha ika laṛakī nū pi'āra karadā sī, para uha sirapha ika bacā sī, uha sirapha 14 sālāṁ dī sī. Para uha usa nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudī. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki usa dina tōṁ asīṁ usa nāla dōsata baṇa kē galabāta karanā śurū kara ditā. Usanē usa muḍē nū usadē caritara bārē jāṇadi'āṁ nahīṁ dasi'ā. Hara rōja asīṁ kalāsa vica ika dūjē nū vēkhi'ā, āpasī dōsatāṁ nāla saira karana la'ī ga'ē, śāma nū patara ditē. Atē isa tarāṁ hara dina. Maiṁ āpaṇē āpa vica iha dhi'āna dēṇā śurū kītā ki mainū usa nāla pi'āra sī, atē hō sakadā bhāvanāvāṁ vī hōṇa, para maiṁ isa nū āpaṇē āpa nahīṁ manaṇā cāhudā sī. Jadōṁ asīṁ ikaṭhē turadē sī, iha dūsari'āṁ nū lagadā sī ki sāḍē vicakāra kujha sī. Para asīṁ inakāra kara ditā. Mainū usa dī'āṁ nazarāṁ mērē vala vēkhaṇa lagī'āṁ, usanē mainū chūhi'ā, mērē vālāṁ nū chōhi'ā atē mainū galē lagā'uṇā śurū kītā jadōṁ asīṁ alavidā kahi ditā atē mainū gal'ha'tē cumi'ā. Iha mainū ajība laga rihā sī. Sakūla tōṁ bā'ada asīṁ pāraka vica jāṇā atē zidagī bārē gala karanī śurū kītī. Usanē mērā mazāka uḍā'i'ā. Usanē kihā ki maiṁ ika bahuta chōṭī atē bhōlī kuṛī sī, jō ki maiṁ viśēśa sī atē usanē mērē varagē kisē nū kadē nahīṁ vēkhi'ā sī. Jadōṁ usanē dēra hō rahī sī, usanē basa rāhīṁ mainū āpaṇē ghara lai jāṇa dā phaisalā kītā. Usanē mainū japhī pā la'ī tāṁ ki maiṁ nā ḍigāṁ. Mainū usa dī nazara mērē tē lagī. Usanē mainū pi'āra bharī'āṁ nazarāṁ nāla vēkhi'ā. Jadōṁ maiṁ ghara ā'i'ā, tāṁ usanē turata mainū bulā'i'ā, atē asīṁ savērē tina vajē taka gala kītī. Agalē dina asīṁ sā'īkala calā'uṇa dā phaisalā kītā. Maiṁ jhāṛī'āṁ vica ḍiga pi'ā atē āpaṇā hatha khuraki'ā. Usanē usanū cumi'ā atē kihā ki huṇa sabha kujha lagha jāvēgā. Phira asīṁ pāraka vica baiṭhaṇa dā phaisalā kītā. Iha pahilāṁ hī dēra atē ṭha was sī. Usanē mainū galē lagā'uṇā śurū kītā tāṁ ki maiṁ jama nā sakāṁ, mainū dasi'ā ki maiṁ kinā sōhaṇā sī, ki āpaṇī zidagī vica maiṁ āpaṇē varagē kisē nū kadē nahīṁ vēkhi'ā sī. Usanē kihā ki jadōṁ usanē mainū pahilī vāra vēkhi'ā, usanē sacamuca mainū pasada kītā atē ātamā vica ḍuba gi'ā. Usanē mērā hatha phaṛi'ā, kihā ki mērī camaṛī bahuta narama hai, jō ki mainū bahuta cagī khuśabū ā'undī hai. Usanē mērē galāṁ atē garadana nū cumadē hō'ē, jūṛa kē mainū japhī pā'uṇā śurū kara ditā. Mainū nahīṁ patā ki'uṁ, para maiṁ virōdha nahīṁ kītā. Usa pala, maiṁ dunī'āṁ dī hara cīja bārē bhula gi'ā. Usanē mērī naka, mathē, akhāṁ, gal'hāṁ, garadana nū cumaṇā śurū kītā, phira usadī naka nū mērē sira dē sikhara'tē daphanā ditā. Maiṁ usa nū hōra sakhata japhī pā la'ī, usa dē gala atē garadana'tē cumi'ā. Usanē mainū akha vica vēkhi'ā atē mērē bul'hāṁ nū cumi'ā. Maiṁ jhaṭakē nāla, hōśa vica ā ga'ī atē khica la'ī ga'ī. Maiṁ bain̄ca tōṁ uṭhi'ā, ghabarāhaṭa nāla turanā śurū kītā, atē uha ghabarāhaṭa nāla sigaraṭa pīṇa lagā. Iha vēkhadi'āṁ, maiṁ usa kōla gi'ā, baiṭha gi'ā atē usa nū gal'ha'tē cumi'ā. Usanē mainū kasa kē japhī pā'ī atē kihā ki uha mainū bahuta pi'ārā sī. Dēra sī. Usanē mainū ghara lai jāṇa dā phaisalā kītā. Basa vica usanē phira kamara nū japhī pā la'ī. Śalāghā. Sārī rāta asīṁ usa nāla fōna tē galāṁ kītī'āṁ. Usanē kapaṛē nahīṁ badalē ki'uṅki uha mērē varagā badabū pā rahē sana. Uhanū mērī badabū sacamuca pasada sī. Maiṁ puchi'ā ki sāḍē nāla kī hō rihā hai. Usanē kihā ki usanū nahīṁ patā. Hālāṅki asīṁ pahilāṁ hī sabha kujha samajha cukē hāṁ. Ika dina bā'ada, asīṁ pāraka vica dubārā milaṇa dā phaisalā kītā. Usanē mainū phira tōṁ japhī pā'uṇā śurū kara ditā. Phira mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nē mainū bulā'i'ā. Maiṁ gala karana calā gi'ā. Jadōṁ maiṁ vāpasa ā'i'ā, maiṁ dēkhi'ā ki uha bahuta ghabarā'i'ā hō'i'ā sī, uha tamākūnōśī kara rihā sī. Maiṁ usa tōṁ sigarēṭa khōha la'ī atē suṭa ditā. Usanē usanū japhī pā'ī. Usanē mainū vī japhī pā'ī atē kihā ki iha sabha galata sī, ki sāḍī mulākāta nā hōṇī bihatara sī. Kisē kārana karakē maiṁ parēśāna sī. Usanē mērī'āṁ akhāṁ vica vēkhi'ā atē mērē bul'hāṁ nū cumi'ā. Usa pala, maiṁ ghabarā gi'ā jāpi'ā. Para maiṁ iha pasada kītā. Maiṁ cumāṁ nū javāba ditā. Asīṁ sārī śāma usa dē nāla isa bain̄ca'tē bitā'ī. Asīṁ japhī pā la'ī atē cumi'ā. Ata vica usanē kihā ki uha mainū pahilāṁ milaṇā cāhēgā. Uha mērē nāla ika parivāra dī śurū'āta karanā cāhēgā. Usa dina, jadōṁ asīṁ usa nāla phōna'tē gala kītī tāṁ usanē kihā ki uha mainū pi'āra karadā hai. Para phira usanē puchi'ā ki jadōṁ mērā bu'ā'ēphraiṇḍa vāpasa ā'undā hai tāṁ sāḍē nāla kī vāparēgā. Mainū nahīṁ patā sī ki maiṁ kī javāba dēvāṅgā. Uha isa praśana nāla mainū adarōṁ māra rihā sī. Agalē dina asīṁ phira milē. Asīṁ ika ujāṛa jag'hā tē calē ga'ē, jivēṁ ki ika janataka bagīcā, atē cumaṇā śurū kītā. Ika tar'hāṁ dā janūna sī. Uha mainū lai gi'ā atē mainū āpaṇī gōda vica biṭhā'i'ā. Asīṁ sacamuca ika dūjē nū cāhudē sī, para phira vī patā sī ki sāḍē vicakāra kujha nahīṁ hō sakadā. Isa la'ī asīṁ usa nāla cāra ghaṭē bitā'ē. Maiṁ kihā ki maiṁ sauṇṇā cāhudā hāṁ atē jāgaṇā nahīṁ cāhudā. Usanē kihā: "Maiṁ vī, para tuhāḍē nāla hāṁ." Phēra usanē mainū āpaṇī'āṁ bāhāṁ vica lai li'ā atē cakara lagā'uṇa atē cumaṇa lagā. Jadōṁ hanērā hō gi'ā, usanē mērē ghara calaṇa dā phaisalā kītā. Asīṁ usa nāla gala kītī atē mahisūsa kītā ki asīṁ ika dūjē tōṁ bagaira nahīṁ rahi sakadē. Para sānū bahuta śarama ā'undī hai ki asīṁ ajihī harakata kara rahē hāṁ.


Mainū ghara lai kē, usanē mainū bul'hāṁ'tē cumi'ā atē calā gi'ā. Maiṁ bahuta udāsa sī. Śāma nū asīṁ fōna'tē dubārā gala kītī. Usanē kihā ki uha mērē bagaira nahīṁ rahi sakadā, para sānū vaḍaṇa dī zarūrata hai, ki'uṅki uha kisē hōra dē badakisamatī'tē khuśī nahīṁ baṇā'uṇā cāhudā. Usa nē kihā ki maiṁ usa nāla khuśa nahīṁ hāṁ. Āḵẖarakāra, sāḍē azīzāṁ nāla dhōkhā karanā sāḍē la'ī bahuta burā hōvēgā. Iha ika pāpa hai. Bhāvēṁ iha sāḍē tē asara nahīṁ pā'undā, phira vī iha sāḍē baci'āṁ nū prabhāvata karēgā. Mērē la'ī iha śabada suṇanā bahuta dukhadā'ī sī, ki'uṅki maiṁ samajha gi'ā sī ki maiṁ isa vi'akatī tōṁ bagaira nahīṁ rahi sakadā. Mainū nahīṁ patā ki iha kisa kisama dī bhāvanā hai - pi'āra, pi'āra jāṁ pi'āra. Maiṁ puchi'ā ki thōṛā hōra samāṁ laghē, jisadā javāba usanē ditā ki bā'ada vica isadā hisā hōṇā hōra vī dukhadā'ī hōvēgā. Maiṁ puchi'ā ki kī uha mērē tōṁ bināṁ kara sakadā hai. Usanē kihā nahīṁ, para iha mainū parēśāna nā hōṇa di'ō. Maiṁ usa nū kihā ki maiṁ usa tōṁ bināṁ nahīṁ rahi sakadā. Usanē kihā maiṁ kara sakadā hāṁ. Usanē phaisalā kītā ki uha mainū bhulā'uṇa la'ī ka'ī mahīni'āṁ la'ī jārajī'ā vica āpaṇē māpi'āṁ kōla jāvēgā. Hālāṅki uha samajhadā hai ki iha sabhava nahīṁ hai. Usanē mainū dasi'ā ki maiṁ hamēśāṁ usadā dūta rahāṅgā, para mainū āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa dē nāla hōṇā cāhīdā hai, ki'uṅki sirapha uha hī mainū khuśa kara sakadā hai. Isa'tē asīṁ āpaṇē riśatē nū khatama kara ditā. 4 Dina lagha ga'ē hana. Uha mērē vicārāṁ tōṁ bāhara nahīṁ jāndā. Maiṁ hamēśāṁ sōśala naiṭavaraka tē usadē pēja tē jāndā hāṁ, maiṁ khuda udāsa kahāṇī'āṁ baṇā'undā hāṁ. Uha unhāṁ vala vēkhadā hai, para kō'ī utara nahīṁ didā. Maiṁ samajhadā hāṁ ki mainū usa nū bhulaṇā cāhīdā hai, para maiṁ usa nū likhaṇā cāhudā hāṁ. Sārā samāṁ mainū usadē nāla bitā'ē uha pala yāda hana. Mainū viśavāsa nahīṁ hai ki maiṁ āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nū dhōkhā dē sakadā hāṁ. Ākhirakāra, sāḍē kōla ajihā mazabūta ​​pi'āra sī! Maiṁ ajē vī usanū pi'āra karadā hāṁ, para pahilāṁ jinā nahīṁ. Huṇa mērē sārē vicāra kisē hōra vi'akatī bārē hana. Maiṁ bahuta apamānita atē śaramidā hāṁ, mērī zamīra mainū tasīhē didī hai. Mainū nahīṁ patā ki maiṁ kivēṁ jī sakadā hāṁ. Mainū samajha nahīṁ ā'undī ki āpaṇē āpa nū kivēṁ samajhaṇā hai. Iha mahisūsa hudā hai ki mērā adhā dila mērē pi'ārē nāla hai, atē dūsarā adhā ika sahipāṭhī dē nāla. Mainū kī karanā cāhīdā hai? Mērā bu'ā'ēphraiṇḍa mainū bahuta pi'ārā hai. Maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ atē usa nū dukhī nahīṁ karanā cāhudā. Atē isadē la'ī mērī'āṁ vakharī'āṁ bhāvanāvāṁ hana. Para mainū iha vī samajha nahīṁ ā'undā ki kihaṛā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/