Mērī dhī dā bēṭā lai gi'ā

 

#Cuṇiāhōiā
Mērī ika māṁ, ika vaḍī dhī atē ika pōtā hai. Uha 5 sāla dā hai. Hasapatāla tōṁ bāhara ā'undē hī dhī dā talāka hō gi'ā. Usadā patī gharēlū zālama hai. Mainū patā hai ki uha huṇa janama nahīṁ dēvēgī. Para maiṁ phira usa nāla pēśa ā'uṇa dī kōśiśa kītī. Jadōṁ bacā lagabhaga ika sāla dā sī, tāṁ uha gabhīra rūpa vica bīmāra hō gi'ā. Tina sālāṁ tōṁ mainū nahīṁ patā sī ki uha bacēgī jāṁ nahīṁ. Sābakā javā'ī nē hamēśā āpaṇē laṛakē nāla galabāta kītī atē jadōṁ uha bīmāra sī tāṁ madada kītī, para usē samēṁ saraprasatī nū śikā'ita kītī ki asīṁ usa nū kō'ī bacā nahīṁ dē rahē. Huṇa ika umīda hai ki bēṭī pūrī tar'hāṁ ṭhīka hō jāvēgī. Khētarī kēndara vica ḍākaṭarāṁ nē bacē la'ī ika khurāka niradhārata kītī, usadē pitā nē usanū bhajā ditā. Phēra dhī dī sābakā sasa surakhi'ā nū ika bi'āna likhadī hai ki mērī dhī ḍākaṭara dē ādēśāṁ dī pālaṇā nahīṁ karadī. Aga sāḍē kōla ā'undē hana atē usa nū isa adhāra'tē bacē nū usadē pitā nū dēṇa la'ī majabūra karadē hana. Atē usa tōṁ bā'ada hī sābakā patī mērī dhī nū ḍākaṭara dē bi'āna dī phōṭō kāpī didā hai. Pōtā unhāṁ nāla tīsarē mahīnē rihā hai. Usa dā pitā dō haphati'āṁ la'ī kārōbārī yātarā'tē hai, usadī māṁ dina vēlē kama' tē hai. Khurāka dē kārana, bacā kiḍaragāraṭana vica nahīṁ hudā, akasara akasara dādī usa nū pāladī rahidī hai, jāṁ tāṁ usadā patī, jāṁ usadē kamarē vica. Āma taura'tē, bacē tōṁ bāhara vālā vi'akatī. Mērī dhī nū iha nahīṁ ditā gi'ā hai, uha usa nū usa dē bēṭē tōṁ dūra bhajā didē hana, bhāvēṁ saṛaka tē caladē samēṁ bacē dē kōla jāṇā muśakala hudā hai. Uha cīkadā hai, māṁ taka pahucadā hai. Pulisa sāḍī madada nahīṁ karadī, saraprasatī dē adhikārī sahā'itā nahīṁ karadē, dhī adālata vica saphala nahīṁ hudī, atē sāḍē kōla vakīla la'ī paisē vī nahīṁ hudē. Mērī dhī bilakula nahīṁ pīndī, usadā varakiga apagatā samūha hai. Rūha ṭuṭa ga'ī hai. Bacē la'ī afasōsa hai, sānū nahīṁ patā ki bilakula kī karanā hai. Hō sakadā hai ki kō'ī salāha dēvē ki rasatā kivēṁ labhaṇā hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/