Navēṁ sāla dī śāma'tē ikalatā

 

#Ikalatā
Mērī māṁ dī hāla hī vica mauta hō ga'ī. Uha labē samēṁ tōṁ bimāra sī, para kōrōnāvā'irasa nē usanū khatama kara ditā. 2 Hafati'āṁ vica"barana ā"ṭa". Sāḍē vicōṁ kisē vī (baci'āṁ) nū isa dī umīda nahīṁ sī, prīmāna nahīṁ sī. Pichalī vāra jadōṁ maiṁ usa nāla gala kītī sī, mērī māṁ nē kujha burā nahīṁ kihā. Mainū bahuta burā mahisūsa hō'i'ā, ki'uṅki uha sāḍē vaḍē parivāra vicōṁ ikō ika vi'akatī sī jisanē sacamuca mērī paravāha kītī. Uha akasara bulā'undī, mērē kamāṁ bārē puchadī, dhī. Chuṭī vālē dina uha hamēśāṁ niyamata mēla atē kadē-kadē tōhafi'āṁ du'ārā pōsaṭakāraḍa bhējī jāndī sī. Huṇa isa vicōṁ kō'ī vī nahīṁ hai. Maiṁ baiṭha kē rōdī hāṁ. Maiṁ sacamuca anātha sī (mērē pitā dī mauta hō ga'ī jadōṁ maiṁ bahuta chōṭā sī). Riśatēdārāṁ dā pahilāṁ hī kabarasatāna vica jhagaṛā hō'i'ā sī. Asīṁ ika nazadīkī parivāra nahīṁ hāṁ, mērī māṁ uha sī jisa nē kisē tar'hāṁ sānū jōṛi'ā. Kal'ha usa nū calē jāṇa tōṁ 9 dina hō'ē sana. Mērē kujha dōsatāṁ nē hamadaradī zāhara kītī atē zāhara taura'tē sōci'ā ki navēṁ sāla dī śāma' tē maiṁ sadhāraṇa hōvāṅgā, arathāta musakurāhaṭa karāṅgā, mubārakāṁ bhējāṅgā, sakhēpa vica, mērī udāsa nazara nāla isa chuṭī nū nā vigāṛanā. Mainū rōṇa dā adhikāra nahīṁ lagadā, maiṁ lōkāṁ la'ī navāṁ sāla kharāba karadā hāṁ. Isa bārē dasaṇa la'ī vī kō'ī nahīṁ hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/